Sommer nyhedsbrev 2015

2015-06-24 18:41
Kalenderen siger sommer, men selvom vejret endnu ikke ligefrem har budt på særlig meget sol og muligheder for strandture, så er tankerne dog forståeligt nok, alligevel langt væk fra is, skøjter og puck, og så alligevel ikke. Der arbejdes på mange fronter i EIK, op mod sæsonstart og derfor er det tid til dette sommer nyhedsbrev med status på hvad der sker i vores klub.

Bestyrelsen
Efter en generalforsamling - igen med skuffende få medlemmer og forældre der mødte op, har bestyrelsen så småt fordelt sine arbejdsopgaver og ansvarsområder. Arbejdsopgaverne er mange men det synes at være en harmonisk gruppe som tegner bestyrelsen, der virkelig har lysten og modet til at arbejde for klubben. Bestyrelsens sammensætning, kontaktinformationer og arbejdsopgaver kan ses her: >>KLIK HER<<
 
 
Camp15
Med en kæmpe arbejdsindsats af gruppen bag Camp15, er de sidste ting ved at falde på plads til en forventelig kanon Camp, som skyder den nye sæson i gang. Med 67 tilmeldte danske spillere og hertil skal lægges de 58 udenlandske spillere, foruden ca. 50 personer som er tilmeldt henholdsvis opstarts og afslutningsfesten, bliver det nogle dage med masser af aktivitet i og omkring hallerne.

HUSK det er stadig muligt at tilmelde sig de 2 fester: >>KLIK HER<<

U7 / U9 mini hockeycamp 2015
Som en udløber af ovenstående Camp15, er det lykkes os at holde på en af Planet Hockey’s dygtige trænere i Danmark nogle ekstra dage, således vi sammen med vores egne ligeledes dygtige trænere, kan afholde en mini hockeycamp for de yngste medlemmer af EIK. Beskrivelse af dette unikke tilbud samt tilmelding finder du her: >>KLIKHER<<

U7 samt U9 cup
EIK er i den kommende sæson også vært for en U7 samt en U9 Cup. For begge cups gælder det at jo flere hold der deltager, jo flere midler får vi til at drive klubben og herunder også de enkelte hold. Så lige meget om du har din daglige gang omkring U7-U9 eller et hvilket som helst andet hold i klubben, så spred budskabet om disse 2 cups hvis og når du taler med personer fra andre klubber. Se mere om de 2 cups på forsiden af esbjergik.dk - eller her:

U7 Cup: >>KLIK HER<<
U9 Cup: >>KLIK HER<<

Kontaktpersoner
I en klub som EIK er der mange personer som har forskellige ansvarsområder de helt frivilligt varetager år efter år. For at man nemmest muligt kan komme i kontakt med disse forskellige opgaveansvarlige, for derved at få løst de dagligdags ting som alle hold har i forbindelse med afviklingen af en sæson, har vi udvidet kontakt siden på hjemmesiden ganske meget. Her finder du direkte link til alle funktioner og hold i klubben, og husk hvis der er noget som ikke er opdateret, så gør opmærksom på det, så vi kan få det rettet. Ligesom det er vores klub er det også vores hjemmeside, så alle er velkommen til at komme med indspark og rettelser - kontaktinfo finder du her: >>KLIK HER<<

Bemærk: Alle hold siderne er endnu ikke opdateret, da info om træner og holdleder omkring de forskellige hold endnu ikke er helt på plads, men er du tilknyttet et hold og kender lidt til den kommende sammensætning - så kontakt hjemmeside ansvarlig - du finder kontakt info til hjemmeside ansvarlig samme sted: >>KLIK HER<<
 
 
Kommunikation
Og nu da vi lige er inde på emnet kontakt og kommunikation, så husk at det går begge veje. Vi vil i bestyrelsen og klubben prøve at være så åbne som muligt og kommunikation står højt på vores “to do liste” - men kommunikation går som sagt begge veje. Det betyder at vi skal huske at hver gang vi som hold lægger noget på en Facebook gruppe, så kommer informationen “kun” ud til det pågældende hold og ikke til den samlede klub. Det betyder at vi som klub ikke har særlig meget indsigt i hvad “de andre” går og laver. HUSK derfor at næste gang du lægger en nyhed, et resultat, et arrangement eller andet info op på en Facebook side, så send det samtidig på en mail til den hjemmeside ansvarlige så vi kan få det på vores officielle informationskanal, nemlig vore hjemmeside. Vi er EN KLUB - og ikke bare ET HOLD. Kontakt info til hjemmeside ansvarlig - ja som ovenstående: >>KLIK HER<<

Skydegårde
Har du lagt vejen forbi skøjtehallerne på Gl. Vardevej indenfor den sidste stykke tid, har du sikkert lagt mærke til, at de 2 skydegårde er ved at være færdige. Der arbejdes hårdt fra flere i klubben på at de står helt færdige til Camp15 i uge 32. Lige nu mangler der beklædning/net inde i gårdene, ligesom der skal monteres skydeunderlag samt stilles et mål op i hver gård. Meningen er så at EIKs medlemmer kan træne skud lige så meget man måtte ønske det. Husk dog at du som medlem selv har været med til at betale for skydegårdene, så behandle dem som var det dine egne, og følg nedenstående regler som også vil blive sat op ved skydegårdene, så vi kan have gavn af dem i mange år frem. BEMÆRK: Skydegårdene må ikke tages i brug før net/beklædning, mål samt skydeplader er monteret og ordensreglerne er sat op i skydegårdene.

Ordensregler:
- Brug af skydegårdene er på eget ansvar.
- Det er ikke tilladt, at skyde ud af skydegårdene - kun i retning mod målet.
- Vi har et fælles ansvar for skydegårdene, derfor er ALLE med til at passe på dem.
- Rekvisitter/ejendele må ikke efterlades i skydegårdene - ryd op efter jer selv.
- Hvis noget er defekt eller ødelagt skal dette straks meddeles til bestyrelsen på info@esbjergik.dk eller pr. telefon - find kontaktinfo på: esbjergik.dk/kontakt
- Alt puck samt boldspil eller lign. på asfalten mellem og omkring skydegårdene er IKKE tilladt.

Sportsudvalget
Sportsudvalget er også særdeles aktive for tiden. Foruden et hav af opgaver som ikke er synlige for den alm. medlem af EIK, men som er meget nødvendig for at klubben kan fungere, arbejder sportsudvalget bla. også med at få istider, trænere og mange andre ting på plads. Sportsudvalget yder et stort stykke arbejde, som vi skal huske at sætte pris på i dagligdagen, også når vi finder ting der skal debatteres med udvalget. Sportsudvalget har næsten fået træner kabalen til at gå op for den kommende sæson, hvilket bla indebærer en 2-årige aftale med Jesper Brinch om, at han skal stå for 1. Div. - U17 samt morgenholdet, naturligvis med hjælp fra andre gode kræfter. Ligeledes er det bestyrelsens håb, at vi i en vis omfang kan få tilknyttet den kommende assistenttræner hos Esbjerg Energy, Thor Dresler til morgenholdet, således vores talenter får en kompetent træning af Jesper og Thor.

Økonomi
Som det blev fremlagt ved generalforsamlingen kom EIK ud med et underskud på omkring kr. 200.000,- i sidste sæson, hvilket vi som klub naturligvis ikke kan være tilfredse med og ikke må gentage. Bestyrelsen er derfor igang med at afsøge alle hjørner for indtægtsmuligheder og besparelser. På besparelses siden prøver vi så vidt muligt at finde muligheder der ikke forringer det sportslige i klubben. Til trods for vores uacceptable resultat, har bestyrelsen bestemt at kontingentet for næste sæson forbliver uændret i forhold til sidste sæson, dog med en tilrettelse til motionsholdene der alle bliver reguleret til kr. 2.200,- hvilket er det samme som sidste sæson for nogle hold og en lille nedsættelse for andre. Skabsleje forbliver også på sidste års niveau dvs. kr. 450,- for en sæson. Vi har i år en fordel med de Camps og Cups der allerede er skudt i gang, men skulle der sidder kræfter derude i sommerlandet, der har ideer og muligheder for indtægtsgivende arrangementer, skal I ikke holde jer tilbage, men kontakt straks bestyrelsen så vi kan høre om det.

Canadaudvalget, Denverudvalget eller hvad dette udvalg måtte komme til at hedde i fremtiden, skal spare mange penge sammen for at komme afsted til USA/Canada, som traditionen foreskriver i EIK. Dette begrænser klubbens muligheder for at finde indtægtsgivende jobs som kan give penge til klubben. Desuden er det gået fra at der skulle tjenes til spillerne - for hen over årene at blive til, at der i dag både skal tjenes til spiller og 1-2 forældre, søskende og lign. Der har i mange år været tilløb til en løsning hvor klubben også blev tilgodeset af den ganske betydelige indtægt, der er i dette udvalg og bestyrelsen har derfor truffet beslutning om at kommende udvalg der nedsættes, skal afregne 15% af alle indtægter (før evt udgifter) til Klubben.

Husk nu også at støtte butikken “Hockeyworld” samt vores Cafe som er afhængig af. at vi ligger noget af vores handel hos dem. Tænk over det næste gang du er i markedet for køb af udstyr eller du trænger til en kop kaffe - kaffe købes i Cafeen så vi også i fremtiden har et samlingspunkt.

Sponsorudvalg
Der er ligeledes høj aktivitet i vores sponsorudvalg anført af Søren Madsen fra bestyrelsen og Marlene Boel (tidligere bestyrelsesmedlem).

Nogle af vores Kamptrøje-sponsorer ønsker at gentegne sponsorater, hvilket er meget positivt og lovende. Vi bør kunne trække gode sponsorkroner i Esbjerg IK, og der arbejdes koncentreret omkring nye emner til de 3 pladser som pt. er/bliver "fri" på vores kamptrøjer. Ligeledes er der gode tilbud på bandereklamer i hal 2. Dette kan I læse mere om her >>KLIK HER<<. Her fremgår det på "Sponsorkontrakten" hvilke pladser på kamptrøjen som pt. er ledige samt generelt priser på trøjer og bander.

Hvad kan Sponsorudvalget bruge et såkaldt "medlemsnetværk" til?
Svaret må være "kroner i kassen". Vi som klub må yde sammen. Esbjerg IK skal nævnes i mange sammenhænge - på gaden blandt naboer, fordi naboen har en mindre virksomhed og gerne vil tegne et hjertesponsorat mv - i sin daglige gang på jobbet, fordi man ved, at det går godt og virksomheden godt kan afse et mindre sponsorbeløb - og mange flere steder - tænk Esbjerg IK og tænk på at vi på, at vi skal have sponsorkroner i kassen! Tak.

Ved spørgsmål eller andet kontakt endelig Søren Madsen på mail sm@esbjergik.dk eller tlf. 51359028.

Vi kan bruge ALLE former for support og er man interesseret i at bidrage med indsats i Sponsorudvalget er man meget velkommen.

Kampkoordinator
ligesom sportsudvalget er det ofte en stor opgave at få alle kampe i en sæson afviklet til alles tilfredshed. Claus kæmper med næb og klør for at få det hele til at gå op i en højere enhed hvilket vi skal respektere. Claus har desuden været til koordineringsmøde og EIK har budt ind på flg. som er blevet tildelt til os:

U14 samling D.3/10
U14 samling D.31/10
U14 samling D.16/01
U14 Brede samling 30-31/01 2016.

Desuden har EIK budt ind på flg. som ikke er afgjort om vi får:

U17 Puljeturnering D.5-6 september
U15 Puljeturnering D.22-23 september

Ros & ris
På hjemmesiden har vi foruden alm. kontakt muligheder, oprettet en Ros / Ris mailboks, hvor du ganske anonym kan sende forslag, kommentar, ros eller ris til klubben - det hele finder du i bunden af kontaktsiden: esbjergik.dk/kontakt eller >>KLIK HER<<
 
 
Det blev en længere sommer udredning der blev skrevet her, men vel også en indikator for hvor mange arbejdsopgaver der året rundt er, i en klub som EIK hvor alle jo langt fra er nævnt her.
 
HUSK nu at vi er én klub.

Go´ sommer

Bestyrelsen