Skydegårdene er åbne

2015-08-09 11:50
Så er skydegårdene klar til brug. Net, mål samt skydeplaner er sat op og der ligger pucke klar til bruge i begge gårde.
 
Ordensregler:
- Brug af skydegårdene er på eget ansvar.
- Det er ikke tilladt, at skyde ud af skydegårdene - kun i retning mod målet.
- Vi har et fælles ansvar for skydegårdene, derfor er ALLE med til at passe på dem.
- Rekvisitter/ejendele må ikke efterlades i skydegårdene - ryd op efter jer selv.
- Hvis noget er defekt eller ødelagt skal dette straks meddeles til bestyrelsen på info@esbjergik.dk eller pr. telefon - find kontaktinfo på: esbjergik.dk/kontakt
- Alt puck samt boldspil eller lign. på asfalten mellem og omkring skydegårdene er IKKE tilladt.