Generalforsamling i EIK

2017-04-25 18:19
Hermed indkaldes til generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub, tirsdag d. 30 maj kl. 19.00 i Bo Bedre Loungen.

Dagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub

Valg af dirigent

1. Formandens aflægger beretning
2. Kassererens aflægger det reviderede regnskab.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af formand
5. Valg af kasserer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt