Trænerlisten sæson 2018-19

2018-04-17 19:49
Esbjerg IK - Trænerlisten sæson 2018-19

Denne skrivelse omhandler den kommende sæson, og beskriver hvordan vi tænker, at det sportslige set-up skal være, og et par ord om værdier og fokuspunkter på de forskellige hold. Evaluering, og andet fra den netop overståede sæson, kommer i et andet dokument og som en del af den sportslige beretning for sæson 2017-18.

Udover cheftræner posterne har vi haft en masse positive samtaler med andre assistent-trænere, som indgår i de forskellige træner-teams. Da dette arbejde knap er fuldendt, præsenterer vi i første omgang kun ”chef-trænerne” fra de små hold og op til U13. Arbejdet kører løbende med at samle trådene, så vi i løbet af de næste uger har samlet alle trådene på de små hold op til U13 og kan melde samlet ud til forældre/spillere. Fra U15 og op er vi nu i mål med sammensætning af alle træner-teams på de forskellige hold.

I foregående sæson 17/18 indførte vi såkaldte ”årgangsansvarlige”. Dette princip bliver erstattet af ”kvalitets-ansvarlige” (Kvalitetssikring) som indgår på hvert hold. Dette skal sikre kvaliteten samt ansvaret heraf på holdene.

Alt vedr. holdledere er også igangværende, som også kører i disse dage. Mere om dette snarest.

Info vedr. opstart sommertræning (gældende fra U9 og op). I modtager snarest information direkte fra træner-/holdleder fra de respektive hold. Opstart sommertræning bliver ultimo april/primo maj.

Sæson 2018-19:
Vi er blevet enige med følgende trænere, om hovedansvaret for de respektive hold til den kommende sæson.

Nybegynder:
Claus Z. Laursen, Henrik ”Hyner” Andersen

U7:
Niels Arne Hounisen og Charlotte Hansen

En stor del af vores succes-team omkring Nybegynderholdet og U7, har nikket ja til at tage endnu en tørn med vores ”vigtigste hold”. Ingen hold i klubben er naturligvis ”vigtigere” end andre, men begynderholdet/U7 er de nye spillere/forældres første møde med klubben, og derfor kræver det både en stor indsats på isen, såvel som udenfor isen på disse hold. Det er almen kendt at de første møder med en klub og dens ledere, er alfa og omega for om barnet fortsætter. Og der er vi i absolut topklasse, og dette arbejde af jer alle kan ikke roses nok!

Rekruttering er selvsagt utroligt vigtigt for, at vi hele har nye spillere på vej ind i klubben, så vi undgår årgangs-huller når børnene bliver ældre, og klatrer op igennem årgangssystemet. Der er hidtil gjort et ganske enkelt fremragende arbejde på vores begynder/U7 hold, og derfor er vi meget glade over at Claus, Hyner, Niels Arne, Charlotte og Co har valgt at tage endnu en tørn.

U9:
Kit Bærentzen
Kvalitetssikring: Kit Bærentzen & Jan Jensen

Kit har været en del af vores U9 hold i den overståede sæson, hvor man hele tiden skal have alle med, og en basis ishockey læring går hånd-i-hånd med sjov, og bredde princippet.

Dette arbejde har Jacques, Kit og co. kørt lige efter bogen i denne sæson, og det er vigtigt, at vi fortsætter i samme ånd. Kit og co. er klar til at fortsætte dette koncept, så det er perfekt.

Vi har desuden en række andre gode kræfter placeret omkring U9 holdet, så vi er også fortrøstningsfulde forud for den kommende sæson på U9.

U11:
Jacques Heinsen
Kvalitetssikring: Jacques Heinsen & Jan Jensen

Jacques rykker op, og får hovedansvaret omkring U11, efter en rigtig succes historie på U9.

Den måde den daglige træning, kampe og andre aktiviteter er organiseret på, er lige efter DIU trænermappen, og vi er sikker på, at Jacques og co. kan fortsætte det målrettede, og ishockeymæssige arbejde på U11, hvor det stadig er udvikling, sjov og bredde-princippet, som er i højsædet.

U13:
Preben Bertram
Kvalitetssikring: Preben Bertram & Jan Jensen

Preben rykker også op til den kommende sæson, og får ansvaret for vores U13 hold. Preben har i denne sæson været cheftræner for U11.

På U13 begynder man stille og roligt, at opdele spillerne lidt, men aldrig mere, end at alle spillere skal have mulighed for at udvikle sig som individuel spiller, og barn. Vi har et stærkt team klar til denne opgave, og selvom vi både spiller om point, og JM/DM på U13.1, vil vi stadig praktisere bredde-princippet, i så vid udstrækning, som muligt. Vi skal dog ikke være bange for at vinde, eller stille nogle krav til spillerne/forældrene i hverdagen – så det er en fin balancegang, som vi dog er sikker på at Preben og hans hold nok skal mestre.

U15:
Cheftræner: Jesper ”Fisker” Oehlenschläger
Assistenttrænere: Peter Gommesen og Emil Bach
Kvalitetssikring: Peter Gommesen & Jan Jensen

Vores gode team fra i år, har heldigvis sagt ja til at fortsætte. Peter, ”fisker”, Emil og co. har i den netop overståede sæson sat en del standarder for hvordan vi vil gribe tingene an fremad. Tests, ”mandskabspleje”, og rapportering er nogle af de værdier, som vi på sigt vil implementere hos alle vores ældste hold. Omkring det sportslige skal spillerne på U15 lære både individuelle, og hold færdigheder. Vi bygger således videre på arbejdet som gøres på U13 - og også på U15 vil spillere og forældre opleve, at kravene skærpes yderligere en smule. Som et helt naturligt led i den ishockey uddannelse, som EIK kan / skal levere.

Så vi er rigtige glade for, at det lykkedes os at fortsætte med dette super gode team. Emil har været med i den forgange sæson, og vil få et stadigt større ansvar i denne sæson.

U17:
Cheftræner: Jesper ”Fisker” Oehlenschläger
Assistenttrænere: Jan Jensen, Kennie Christensen og Alex Kristensen
Kvalitetssikring: Peter Gommesen & Jan Jensen

Den måde tingene er kørt på, omkring U15 holdet har vi valgt skal sætte standarden for flere ting igennem op til de ældre hold. Derfor er vi glade for, at ”fisker”, har takket ja til en udvidet rolle som cheftræner for både U15 og U17. Han får i dagligdagen hovedansvaret for, at de sportslige værdier implementeres, og at samarbejdet/kommunikationen op til U20, og ned imod U15 kører. Jan Jensen er med på is-/off-ice 1-2 gange pr. uge.

Kennie, vil udover at kunne bidrage med en del fra hans egen elite karriere, også skulle ”stå lidt i lære”, hos de rutinerede trænere på holdet.

Det samme gælder Alex som også er ny træner og har sagt ja til at hjælpe på U17 holdet Alex er tidligere spiller igennem mange år, og kender klubben, hverdagen og alt omkring dagligdagen i EIK.
 
Kennie og Alex vil bringe en masse gejst, og kan give en masse erfaring tilbage til spillerne.

U20 / 1.div.
Cheftræner: Jesper ”Hænger” Brinch
Assistenttrænere: Kennie Christensen og Thor Dresler
Kvalitetssikring: Jesper ”Hænger” & Jan Jensen

Vores set-up på U20/1.div. er næsten uforandret i forhold til sidste sæson. Med ”Hænger” i spidsen har vi sikret os kontinuitet og sat en særdeles dygtig, og erfaren træner i spidsen for vores 2 ældste hold. Han bliver i dagligdagen suppleret af Kennie, som også havde en rolle omkring dette hold i de forgange sæson.

U20 holdet vil fortsat være bindeleddet og en kamp- / spillemæssige uddannelses platform imellem U17 og 1. Div. Holdet. Holdet vil således fremad også bestå af både ”rene” U20 spillere, og U17 spillere, som en del af deres udvikling.

Thor s rolle vil være som supplement til træninger/kampe på 1. Div. Holdet. Samt vil Thor , ”hænger” og Kennie have en vigtig rolle omkring kommunikationen af spillere op/ned mod Esbjerg Energy, og derigennem sørge for at vores talenthold altid er klar til at levere de næste spillere op til byens ishockey flagskib.

Morgenskolen - VITA & Esbjerg Ordningen:
Thor Dresler, Jesper ”fisker” Oehlenschläger, Kennie Christensen og Jan ”JJ” Jensen.
Kvalitetssikring: Jan Jensen

På morgenskolen vil vi i den kommende sæson være 4 trænere tilknyttet gruppen. Der vil fortsat være fuld fokus på de individuelle egenskaber, og der vil blive arbejdet med hver enkelt spiller ud fra spillerens eget niveau, i dagligdagen. Skøjteløb, teknik, styrke og spilforståelse vil være faste elementer. ”fisker” vil have ekstra fokus på målmandsdelen.

Målmandstræning:
Jesper ”fisker” Oehlenschläger
Kvalitetssikring: Jan Jensen & Jesper ”fisker” Oehlenschläger

Alt i alt er vi meget tilfredse med vores set-up, som vi mener sagtens kan byde alle de andre gode klubber s træner påsætning op til dans, i forhold til både sportslig udvikling, og på de menneskelige kompetencer, som er meget vigtige når man arbejder med mennesker. Så vi er meget tilfredse, og ser frem til endnu en god sæson i Esbjerg IK.
 
Næste sæson bliver noget speciel pga. ombygning af Hal 1 (som I alle nok ved), men vi tror på, at vi stadig kan flytte spillerne i den rigtige retning, og fortsætte den flotte udviklingen som klubben har været igennem i flere sæsoner. Naturligvis kan vi ikke ramme den samme mængde is trænings-tid, men det skal vi opveje på intensitet, og via en endnu bedre forberedelse forud for hvert is-pas. Samt via andre trænings-metoder uden for isen.


På vegne af Esbjerg IK

Jan Jensen, Sportschef
jj@esbjergik.dk