Generalforsamling 2018

2018-04-26 15:55
Hermed indkaldes til generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub, torsdag d. 31 maj kl. 19.00 i Bo Bedre Loungen.

Dagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub

Valg af dirigent

1. Formandens aflægger beretning
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af formand
5. Valg af kasserer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkommende forslag skal fremsendes pr mail, senest 15-05-2018 til formand@esbjergik.dk