Om EIK / Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalg

 
 
Herunder kan du se det kommissorium kommunikationsudvalg i Esbjerg Ishockey Klub arbejder ud fra.
Kontakt: