GENERALFORSAMLING I EIK 2023Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub, onsdag den 31. maj 2023, kl. 19.00 i Bo Bedre Loungen.Jf. klubbens vedtægt §9 skal klubbens ordinære generalforsamling senest afholdes senest ultimo maj måned, og generalforsamlingen skal ved opslag eller på en anden måde bekendtgøres med angivelse af tid og sted senest 30 dage før generalforsamlingen afholdelse, hvorfor vi hermed inviterer til generalforsamling.


Tidsfristen for indkomne forslag er 15. maj 2023 kl. 12:00. Forslag sendes til formand@esbjergik.dkDagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub


1. Valg af dirigent.

2. Formandens aflægger beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af kasserer (i ulige år).

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7 Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Klubben vil være vært med drikkevarer.

Velkommen på vegne af bestyrelsen.


Claus Jul Nielsen

Formand